Projekt vybudovania kuchyne a reštaurácie

 

Presný názov:  Rozšírenie stravovacích služieb v apartmánovom dome Telgárt a adaptabilita zamestnancov v rozšírenej spoločnosti

Prijímateľ: Telgárt Development, s.r.o.

 

Našim hlavným cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti turistickej destinácie Telgárt prostredníctvom ponuky ubytovania a rozšírenia a skvalitnenia ponuky stravovacích služieb a v budúcnosti obohatenie o ďalšie možné služby.

Okrem ubytovacích kapacít sme rozšírili služby o ponuku stravovania pre návštevníkov Telgártu. Výsledkom projektu bolo vybudovanie kuchyne a reštaurácie v spolupráci s Hotelom Telgárt, ktorý leží v dedine, približne 3 kilometre od lyžiarskeho strediska. Kapacita reštaurácie je 40 miest.

 

                                     

 

www.economy.gov.sk