Súkromné múzeum zvoncov v Šumiaci a zachovalá ľudová architektúra.